MELL servis tahografa i vatrogasnih aparata

Osiguravanje vrhunske kvalitete usluga servisa i baždarenje tahografa prethodilo je osnivanju obrta za tahograf servis MELL, 2013. godine.
Nakon višegodišnjeg stručnog usavršavanja, našu djelatnost proširili smo i na usluge servisa vatrogasnih aparata.
Uz spomenute djelatnosti, korisnicima usluga stojimo na raspolaganju za savjetovanje i sva pitanja vezana uz struku.

Usluge

MELL servis sadrži širok dijapazon usluga koji uključuje:

Misija

Osigurati vrhunsku kvalitetu usluge za naše sadašnje i buduće korisnike, kao i najmoderniju tehnologiju i opremu u postupku servisa tahografa i vatrogasnih aparata.

Vizija

Biti najbolji u Hrvatskoj u pružanju usluga, s ciljem svih zadovoljavanja potreba i želja korisnika.

Kontaktirajte nas