Opis

U ovoj tekućini, sakrivene su neobične duhanske note.