TOTAL 5kg CO2

TOTAL 5kg CO2

TOTAL CO2-5KG—CO2-5 / KS5BG

Naziv Sredstvo gašenja Efikasnost po EN3-7 Broj jedinica gašenja
Vatrogasni aparat CO2-5kg Total Plin CO2 89B 5
Kategorija:

Opis

Sredstvo gašenja je plin CO2.
Namijenjen je za zaštitu objekata i plovila.
Odlikuje ga visoki rejting prema EN3-7 i EN3-8 normi.
Aparat je izrađen od vrhunskih materijala sa specijalnom mlaznicom
što mu omogucuje visoke ocjene kod gašenja požara.
Total Vatrogasni aparat posjeduje i MED atest te se može ugrađivati i na plovila.