Tahograf je nadzorni uređaj koji osigurava različite vrste podataka tijekom radnog vremena vozača. Podaci koje tahograf zapisuje su sljedeći:

  • vrijeme vožnje i ostalih aktivnosti (vremena odmora, vremena rada itd.)
  • brzina vozila
  • prijeđeni put vozila
  • broj okretaja vozila (ovisno o vrsti tahografa)

 

To je uređaj u kojem prethodno nabrojani podaci moraju ostati trajno zapisani na zapisnom listu ili samom uređaju ovisno o kojoj vrsti tahografa se radi. Vremena koja se očitavaju preko tahografa su vrijeme vožnje, odmora, ostalih poslova i pripravnosti. Definicije tih termina koje su jako bitne za pravilno korištenje tahografskog uređaja te pravilno tumačenje zakosnkih odredbi su sljedeće:

  • Vrijeme vožnje znači trajanje aktivnosti vožnje koje se evidentira automatski ili poluautomatski pomoću uređaja za bilježenje.
  • Vrijeme odmora znači bilo koje neprekinuto razdoblje tijekom kojega vozač slobodno raspolaže svojim vremenom.
  • Vrijeme ostalih poslova je vrijeme posvećeno svim djelatnostima cestovnog prijevoza osim vremena vožnje.

Vrijeme pripravnosti ili raspoloživosti su razdoblja osim onih koji se odnose na stanke i odmore tijekom kojih se od mobilnog radnika ne očekuje da ostane na radnome mjestu, ali mora biti na raspolaganju za sve pozive za početak ili nastavak vožnje ili obavljanje drugih poslova.

Pri korištenju tahografa prethodna navedena vremena se odabiru preko simbola na tahografskom uređaju.simboli tahografa

Korisnici podataka iz tahografa su:

  • Prijevoznici odnosno vlasnici vozila
  • Nadzorni organi (policija, inspekcija)

Prijevoznici koriste prednosti tahografskog uređaja u svrhu svoje interne evidencije. Preko tahografa vlasnici vozila mogu pratiti dnevne aktivnosti svojih vozača te pratiti rad samog vozila. Cilj prijevoznika je optimizirati troškove u transportu. Jedne od tih opcija jesu smanjenje potrošnje goriva te racionalizacija prijevoza. Uvidom u podatke koje mogu dobiti preko tahografa mogu analizirati prethodna razdoblja vožnji i ostalih aktivnosti. Na temelju tih podataka moguće je racionalizirati transport u nadolazećem razdoblju.

Na glavnu podjelu se nadalje granaju različite verzije analognih i digitalnih tahografa. Svakom novom verzijom tahograf je dobivao novu, dodatnu funkciju odnosno svaka nova verzija ima prednosti nad svojim prethodnikom.