S ciljem optimalne funkcionalnosti aparata, najmanje jednom godišnje obavlja se periodički servis.

Korak po korak do uspješno obavljenog periodičkog servisa i unutarnjeg pregleda:

Periodični servis aparata pod stalnim tlakom obuhvaća:

 1. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,
 2. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja,
 3. pregled vezan uz uporabu natpisa i uputa za rukovanje na aparatu
 4. smanjenje tlaka pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjera stanja praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela,
 5. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha,
 6. kontrola ispravnosti manometra,
 7. kontrola dosjednih površina ventila i temeljito čišćenje svih nečistoća na istome
 8. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje
 9. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obveznu zamjenu brtve ventila, te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova,
 10. provjera mase sredstava za gašenje vaganjem, upisivanje istoga na samoljepivu naljepnicu, te lijepljenje na usponsku cijev aparata
 11. označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika u skladu s propisima RH

Periodični servis aparata s bočicom obuhvaća:

 1. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,
 2. vanjski pregled općeg stanja aparata, s obzirom na koroziju i oštećenja,
 3. pregled vezan uz uporabu natpisa i uputa za rukovanje na aparatu,
 4. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje istoga
 5. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice, uz propuhivanje zrakom i obveznu zamjenu membrane spojne cijevi, brtve zatvarača te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova,
 6. skidanje zatvarača, provjera rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi,
 7. provjera usponske i uzbudne cijevi,
 8. provjera mase pogonskog plina u bočici vaganjem,
 9. upisivanje izvagane mase bočice i datuma vaganja na samoljepivu naljepnicu i lijepljenje iste na bočicu
 10. provjera sredstva za gašenje:
  a) aparat sa prahom–  provjera stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela; zamjena neupotrebljivog praha novim.
  b) aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode – provjera zamućenosti sredstva za gašenje i zamjena novim po potrebi
 11. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika

Ispravnost aparata osigurava se unutarnjim pregledom koji je najbolje obaviti:

 • svake pete godine za aparate starosti do 15 godina,
 • svake dvije godine za aparate starije od 15 godina

Unutarnji pregled aparata obuhvaća:

 1. kod aparata pod stalnim tlakom – oslobađanje tlaka iz aparata i otvaranje spremnika,
 2. detaljno rasklapanje zatvarača ili ventila, provjera mehanizma za aktiviranje i zamjenu svih brtvi,
 3. provjeru usponskih/uzbudnih cijevi,
 4. ispitivanje spojnih cijevi na vrijednost ispitnog tlaka spremnika
 5. ispuštanje sredstva za gašenje iz spremnika i provjera:
  a) kod aparata sa prahom – stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela.
  b) kod aparata sa sredstvom za gašenje na bazi vode – zamućenosti sredstva za gašenje te obavezna zamjena pjenila/aditiva svake pete godine
 6. detaljan unutarnji pregled spremnika
 7. punjenje aparata sredstvom za gašenje:
  a) prah/ starim ili novim u cijelosti
  b) voda/pjena, nova mješavina u cijelosti
 8. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika stavlja se prsten, izrađen od metala otpornog na koroziju, na kojem se na neizbrisiv način označava godina u kojoj treba izvršiti ponovni unutrašnji pregled
 9. zatvaranje i plombiranje zatvarača,
 10. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelo spremnika.